Ενάντια στο σχεδιασμό εγκαταστάσεων LNG και στις εξορύξεις υδρογονανθράκων

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΥΦΑ)

Στο νοτιοδυτικό τμήμα του λιμανιού της Πάτρας, σε έκταση 25.000 τ.μ. σχεδιάζονται εγκαταστάσεις αποθήκευσης ΥΦΑ για τον εφοδιασμό πλοίων με καύσιμο. Παρότι εταιρείες και κράτος προσπαθούν να παρουσιάσουν το ΥΦΑ ως ασφαλές και περιβαλλοντικά βιώσιμο εναλλακτικό καύσιμο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.
Οι εγκαταστάσεις ΥΦΑ θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο όλη την πόλη και τις γύρω κατοικημένες περιοχές καθώς το αέριο είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές και εκρήξεις αλλά και ασφυξία. Επίσης, αν διαρρεύσει μπορεί να διανύσει χιλιόμετρα με τη βοήθεια του ανέμου ως ότου αναφλεχθεί ενώ κίνδυνο θανατηφόρων ατυχημάτων αποτελούν και τα βυτιοφόρα που θα μεταφέρουν το καύσιμο σε θάλασσα και ξηρά.

Επιπλέον, τόσο ολόκληρη η πόλη όσο και ειδικότερα η συγκεκριμένη περιοχή (η οποία αποτελείται από εργατικές γειτονιές) που θα κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις, θα υποβαθμιστούν περαιτέρω από τη ρύπανση και η ποιότητα ζωής των κατοίκων θα υποτιμηθεί. Τα επιχειρήματα περί φθηνού καυσίμου το οποίο δε θα προορίζεται μόνο σε ναυτιλιακή χρήση αλλά θα αφορά και μερικές χιλιάδες τελικούς καταναλωτές αποτελούν τυράκι για την τοπική κοινωνία, είναι τουλάχιστον αβέβαια και δε μπορούν σε καμία περίπτωση να συγκριθούν με τους κινδύνους που εγκυμονούν οι σχεδιασμοί εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου στην πόλη.


Τέλος, το φυσικό αέριο αν και διαφημίζεται ως πιο φιλικό περιβαντολλογικά καύσιμο θεωρείται από πολλές έρευνες πιο επιβαρυντικό ακόμα και από το πετρέλαιο σε σχέση με το φαινόμενο του θερμοκηπίου καθώς το μεθάνιο αποτελεί ένα από τα πιο επιβλαβή / ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου. Σε κάθε περίπτωση η καύση υδρογονανθράκων, όπως είναι και το φυσικό αέριο, έχει ολέθριες συνέπειες σε σχέση με την κλιματική
αλλαγή και η οριστική κατάργηση της χρήσης τους θα έπρεπε να είναι αδιαπραγμάτευτη. Οι μόνοι που θα βγουν κερδισμένοι από τις επενδύσεις στο φυσικό αέριο θα είναι οι εταιρείες.


ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Το 1/3 της ελληνικής επικράτειας έχει παραχωρηθεί σε πετρελαϊκές εταιρείες για έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων Αυτή τη στιγμή, το δυτικό Κατάκολο είναι στο τελικό στάδιο με τις παραγωγικές εξορύξεις να αναμένονται να ξεκινήσουν το 2021-2022. Την ίδια περίοδο περίπου αναμένεται να ξεκινήσουν και οι πρώτες ερευνητικές εξορύξεις στον Πατραϊκό κόλπο.


Οι εξορύξεις σε μια περιοχή επιφέρουν καθημερινά ρύπανση στην ατμόσφαιρα, το πόσιμο νερό και τη θάλασσα, καταστροφή της βιοποικιλότητας και πολλά άλλα. Επίσης, φαίνεται να συνδέονται στενά και με την ενεργοποίηση σεισμογενών ρηγμάτων καθώς μεγάλοι σεισμοί έχουν καταγραφεί σε περιοχές στις οποίες προηγουμένως δεν υπήρχε καμία σεισμική δραστηριότητα. Επιπλέον, τα ατυχήματα στις εξορύξεις αποτελούν κανονικότητα. Μόνο στις αμερικανικές θάλασσες καταγράφηκαν 589 διαρροές από το 2001 ως το 2015. Στην ελλάδα, την 6η πιο σεισμογενή χώρα, όπου οι εξορύξεις θα γίνουν σε πολύ μεγάλα βάθη με τη χρήση μη δοκιμασμένης τεχνολογίας, η πιθανότητα καταστροφικού ατυχήματος αυξάνεται εκθετικά. Ενδεικτικά σε ατύχημα στον κόλπο του Μεξικού το 2010 και σε πολύ μικρότερο βάθος από τα βάθη που αφορούν στις εξορύξεις στον ελλαδικό χώρο χρειάστηκαν πέντε ολόκληροι μήνες για να σταματήσει η διαρροή ενώ ζώα εξακολουθούν να πεθαίνουν ακόμα και σήμερα λόγο της ρύπανσης. Ταυτόχρονα, η
ραγδαία εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή θέτει το μέλλον της ζωής στον πλανήτη σε θανάσιμο κίνδυνο απαιτώντας άμεσα τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.


Παρά τα όσα, κράτος και πετρελαϊκές, υπόσχονται περί ανάπτυξης, οι χώρες που βάσισαν την οικονομία τους στις εξορύξεις, έχουν από τους χαμηλότερους δείκτες δημοκρατίας, υγείας, ποιότητας περιβάλλοντος, εκπαίδευσης και τους υψηλότερους σε διαφθορά, ανεργία, φτώχεια, ανισότητες, βία, ενώ η πιθανότητα πολεμικής σύγκρουσης λόγω διακρατικών ανταγωνισμών αυξάνεται ραγδαία. Όταν λοιπόν μιλάνε για ανάπτυξη, μιλάνε για την ανάπτυξη των κερδών των πετρελαϊκών ενώ εμείς θα κληθούμε να ζήσουμε με τις συνέπειες.


ΤΟ ΑΝΤΙ-ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Εν μέσω καραντίνας και σε πλήρη σύμπλευση με την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, η τωρινή κυβέρνηση άδραξε την ευκαιρία και υπερψήφισε το νέο νομοσχέδιο για το περιβάλλον. Ο νέος νόμος, ανάμεσα σε πολλά άλλα, καταργεί ουσιαστικά το νομικό πλαίσιο προστασίας για τις περιοχές Natura 2000 αφού αρχικά τις χωρίζει σε 4 ζώνες διαφοροποιημένου επιπέδου προστασίας και έπειτα νομιμοποιεί έργα σε αυτές που μπορεί να αφορούν από τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδομές μέχρι και βαριές βιομηχανικές δραστηριότητες όπως οι εξορύξεις υδρογονανθράκων και μεταλλευμάτων. Ειδικά για τις βιομηχανικές ΑΠΕ καταργείται ακόμα και η υποχρέωση αδειοδότησης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.


Επιπλέον, εκχωρείται ο έλεγχος των μελετών περιβαντολλογικών επιπτώσεων σε ιδιωτικές εταιρείες των οποίων τα πορίσματα προφανώς θα εξυπηρετούν την κερδοφορία αυτών των επιχειρήσεων και όχι την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, ο νέος νόμος συγκεντροποιεί τη λήψη αποφάσεων και στενεύει ασφυκτικά τα χρονικά περιθώρια σε μία προσπάθεια να εκμηδενίσει τις όποιες αντιδράσεις. Σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων καταργεί την προβλεπόμενη άδεια μεταφοράς και διευκολύνει έτσι την συνηθισμένη τακτική των επιχειρήσεων να ρυπαίνουν ανεξέλεγκτα για τον περιορισμό του λειτουργικού τους κόστους. Τέλος, ο νέος νόμος δε λησμονεί να νομιμοποιήσει αυθαίρετα ακόμα και εντός δασικών εκτάσεων και υγροτόπων ενώ παραβιάζει πλήθος διεθνών συνθηκών για την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος.


ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΑΣ
Ενάντια στη λεηλασία της φύσης και των ζωών μας στο όνομα της ανάπτυξης και των κερδών αποφασίσαμε να ενώσουμε τις φωνές και τα σώματά μας και δημιουργήσαμε μία συνέλευση. Πρόκειται για μια συνέλευση χωρίς ιεραρχία όπου η καθεμία και ο καθένας θα μπορεί να εκφράζει την άποψή του ισότιμα χωρίς διαχωρισμούς και η οποία θα συζητά τις κινήσεις και το λόγο που θα παράγει, αδιαμεσολάβητα χωρίς να
αναθέτει σε κάποιους “ειδικούς” ή “έμπειρους” να καθορίσουν την τύχη του αγώνα, αλλά αυτοοργανωμένα και σύμφωνα με τις δυνάμεις μας στους δρόμους, στις πλατείες, στις γειτονιές. Όσες/οι την απαρτίζουμε θα στεκόμαστε αλληλέγγυες/οι η μία δίπλα στον άλλο, σε έναν κόσμο που μας θέλει να παλεύουμε για την επιβίωση μας ως μονάδες. Αλληλέγγυες/οι και με τους ανθρώπους περιοχών που βιώνουν τη λεηλασία του φυσικού κόσμου και των ζωών τους, γιατί το ζήτημα δεν είναι να φύγει το πρόβλημα και να πάει αλλού, αλλά να σταματήσει να υπάρχει. Με τρόπο λήψης αποφάσεων τη συνδιαμόρφωση, να αποφασίζουμε δηλαδή, συνθέτοντας όλες τις απόψεις, έτσι ώστε η καθεμία και ο καθένας να βρίσκουν τον εαυτό τους μέσα σ’ αυτές.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΛΕΗΛΑΣΙΑ – ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ανοιχτή Συνέλευση Πάτρας Ενάντια Στις Εξορύξεις
Συνέλευση κάθε Σάββατο στις 19:30 στον Έσπερο (πλατεία Γεωργίου)
site: patranooil.home.blog
email: patra.no.oil@gmail.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Φτιάξε site στο WordPress.com
Ξεκινήστε
Αρέσει σε %d bloggers: